Autogramy

Sběratelské kartičky

Hokejový klub PSG Berani Zlín realizuje zajištění podpisů svých hráčů (dle aktuální soupisky) pro sběratele hokejových kartiček. Je však nutné řídit se následujícími pokyny, neboť žádostí chodí denně velké množství z ČR i zahraničí.

POKYNY

Na adresu sekretariátu, PSG Berani Zlín, s.r.o, Březnická 4068, 760 01 Zlín zašlete své kartičky (max. 15 ks) + jejich jmenný seznam s Vaším jménem a adresou. Přiložte nadepsanou obálku se zpáteční adresou a známkou.

Doba vyřízení Vaší žádosti je cca 4-5 týdnů.
Každý zájemce si může zažádat o podpis kartiček pouze 1x za sezonu.
Zasílejte prosím pouze kartičky hráčů dle aktuální soupisky.

Důležité upozornění: Klub nezajišťuje podpisy na čisté papíry, ani nezasílá vlastní klubové kartičky. Při nedodržení těchto pravidel klub žádost nevyřídí a kartičky budou vráceny na Vaši adresu. Klub neručí za chyby(ztrátu zásilky) vzniklé přepravou České pošty.

Klub samozřejmě bude i v sezoně 2015/2016 pořádat autogramiády hráčů, kde bude možné si nechat podepsat další sběratelské materiály (kartičky, dresy, puky aj.)