Začíná měsíc osvěty autismu, Česko svítí modře

Hokejový klub PSG Zlín se připojuje k 2. ročníku osvětové kampaně "Česko svítí modře", kterou pořádá platforma Naděje pro Autismus. Měsíc duben – měsíc osvěty autismu. V rámci programu Zlín duben 2015 proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 17 hodin na zlínském zámku vernisáž s názvem Svět jinýma očima, výstava obrazů výtvarnic s Aspergerovým syndronem Natálie Ficencové a Petry Bobalové. V článku najdete program akcí, které bude Za sklem o. s. během měsíce dubna ve Zlíně pořádat a rovněž materiály ke kampani "Česko svítí modře".

Autismus - porucha autistického spektra (PAS) je zdravotní, neurovývojové postižení, ovlivňující psychický vývoj člověka. Jedná se o stále diskutovanější problém současné společnosti a to jak z hlediska závažnosti tohoto handicapu, tak z hlediska četnosti jeho výskytu. V současnosti žije s tímto handicapem víc než 1,6 % populace Evropy. „Dítě nebo člověk s autismem nerozumí svému okolí, nechápe časoprostorové vztahy, nerozumí emocím druhých a trpí tzv. sociální dyslexií. Protože se nedokáže vcítit do druhých, nechápe ani, jak a proč s ostatními komunikovat. Selhává v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Jeho vývoj je tím výrazně narušen. Nechápe sociální interakce i pochvalu, proto selhává v motivaci k učení se novým věcem. Z toho plyne problémové chování. Takový člověk prožívá mnoho úzkostí, které bez odborné pomoci nedokáže překonat,“ říká Mgr. Romana Straussová.Autismus (PAS) – celoživotní handicap člověka, který je v 70% kombinovaný, dle epidemiologických průzkumů postihuje:
- každé 80. narozené dítě
- 70 000 000 osob světa

- na 100 000 občanů České republiky
Nejnověji v oficiální zprávě ze srpna roku 2014 uvádějí USA prevalenci 1:68, v případě chlapců dokonce 1:42.
Na základě těchto údajů přistoupil prezident Barack Obama k podpisu dokumentu, kterým se zavazuje vyčlenit z federální pokladny 1.3 miliardy amerických dolarů v příštích pěti letech. Tyto finance budou určeny na výzkum příčin vzniku autismu, monitoring prevalence autismu a školení zdravotníků s cílem včasného rozpoznání autismu. (zdroj:http://www. autismspeaks.org/). Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa. Jejich vzrůstající počet je společenskou výzvou.