Manažer Valášek o mládeži (II. část): Chceme efektivní a pro hráče atraktivní tréninky

V uplynulých dnech zlínský klub zveřejnil aktuální novinky a změny v mládeži. Na tuto zprávu nyní navazují slova Tomáše Valáška. Manažer zlínské mládeže podrobně vysvětluje, co se v současnosti ve vedení mladých Beranů děje a proč. Ve druhé části se Valášek věnuje komunikaci, potřebě pestrého pohybu dětí a plánům pro nadcházející sezonu.

Komunikace

„V komunikaci směrem k rodičům chceme být otevření, jednotní a jasní. Pomoci tomu mají i nástroje, které se aktuálně snažíme uvést k životu – například pravidelné informační newslettery pro rodiče i veřejnost. Ty budou vycházet jednou za dva měsíce a budou se věnovat aktuálním tématům zlínského mládežnického hokeje. První číslo můžete očekávat začátkem srpna.“


„Obrovskou pomocí a dobrým nástrojem se stal náš nový klubový informační systém (KIS) pro trenéry, hráče i rodiče. Postupem času bude jediným oficiálním komunikačním kanálem na ose hráč (rodič) – trenér – klub. Už v době „covidové“ nám nečekaně brzy posloužil jako informační kanál pro samostatnou individuální přípravu dětí. Možnost vkládat různá inspirační videa budeme i nadále rozvíjet.“

Pestrost pohybu

„Chceme, aby tréninkový proces napříč celým klubem byl efektivní a pro hráče atraktivní. Pestrost pohybových aktivit převážně v raném věku je klubem velmi žádána, tuto myšlenku se budeme snažit maximálně podporovat a rozvíjet v rámci klubu i ve spolupráci se ZŠ Emila Zátopka.“

„Pro letošní žáky 1. a 2. třídy jsme připravili projekt několika tematických bloků, ve kterých si děti v rámci rozšířených hodin sportovní výchovy osvojí základy bruslení, plavání, atletiky, gymnastiky, házené a florbalu, případně dalších kolektivních sportů. Klub zároveň respektuje i jakoukoliv mimoklubovou kompenzační pohybovou aktivitu, nikomu v ní nebude bránit.“

„Příkladem dalšího rozšíření spolupráce se ZŠ Emila Zátopka by mělo být zapojení vytipovaného učitele-trenéra (bývalého aktivního hokejisty). Ten by s dětmi pracoval primárně ve škole, ovšem zapojil by se i do tréninkového procesu na ledě. Šíře učitelova fungování přímo v klubu bude závislá na jeho školním vytížení.“

Plány do letošní sezony

„Doufáme, že sezona proběhne ve standardních termínech a podmínkách, ale musíme být připraveni zareagovat i na případná další opatření kvůli koronaviru. Jak jsem již zmiňoval, všichni v klubu by měli postupně v rámci diskuse najít společný jazyk a linii, kterou by se měli prezentovat – jak dovnitř klubu, tak směrem ven k rodičům, ostatním klubům a partnerům. Chceme také dál intenzivně rozvíjet regionální spolupráci s okolními kluby, například formou trenérských návštěv nebo společných sparingových zápasů bez rozdílu klubové příslušnosti.“

„Vzhledem ke zkrácení loňské sezony se snažíme zajistit, aby ta letošní mohla ve Zlíně začít na ledě dříve než jindy. Přestože to hlavně z ekonomického hlediska není jednoduché, podařilo se nám najít možnosti. Díky tomu budou naši hráči moct zahájit sezonu už od 13. července přípravou na suchu a od 18. července pokračovat i přípravou na ledě. Konat se budou týmové tréninky, klub navíc dětem nabídne příměstské tábory.“

„Celkově bychom chtěli v sezóně organizovat více klubových akcí – například tematické tréninky dovedností, techniky bruslení, zlepšení techniky bruslení a střelby na skatemillu a další. K prohlubování klubové identity chceme průběžně pořádat i další zážitkové programy, výlety i turnaje.“

„Velkým úkolem pro sezonu 2020/21 bude zlepšit práci a podmínky naší Akademie a v neposlední řadě také udržet ve Zlíně nejvyšší juniorskou soutěž. Tu totiž čeká výrazné snižování počtu účastníků. Ovšem nemůžeme hledět pouze na momentální výsledky jednotlivých kategorií – musíme opravdu začít nahlížet na klub jako na jeden celek a plánovat rozvoj hráčů na několik let dopředu. Jedině dlouhodobá a poctivá práce každého z nás může přinést své ovoce.“

První část čtěte zde.
O novinkách a změnách v mládeži jsme informovali zde.