Aplikace Berani Zlín nebude dále pokračovat

Klub PSG Berani Zlín se rozhodl ukončit fungování aplikace Berani Zlín.

Vyjádření marketingového oddělení:
Rozhodování o dalším fungování aplikace bylo velmi dlouhé a složité. Nejednalo se o okamžité rozhodnutí, ale museli jsme zhodnotit náklady a výnosy aplikace. Samotná aplikace byla vytvořena v době, kdy klub neměl responzivní web a čtení článků nebo například i procházení sestav, zde bylo daleko jednodušší. Nyní máme web plně přizpůsobený na chytré telefony a tedy tahle velká výhoda padla. 

Provoz aplikace v nákladech a reklamních plochách nebyl nejlevnější, ačkoliv dohoda se společností B2A byla vždy skvělá. Proto jsme stáli před těžkou volbou a rozhodli jsme se nepokračovat v provozu aplikace. Přepracování aplikace do podoby, aby byla pro klub přínosná by vedla k vysokým investicím a tedy pravděpodobnému zpoplatnění aplikace s velmi nejistou návratností. Nyní chystáme změny v architektuře webu a budeme se snažit naše náklady a úsilí vést tímto směrem.