Ceník pronájmu

Ceník poskytování sportovních služeb v sezoně 2017/2018

Ledová plocha

čas jednorázová sazba
1 hodina 3 700,- Kč
1,5 hodiny 4 500,- Kč

In-line plocha

čas jednorázová sazba
1 hodina 1 150,- Kč

Slevy

 • školy v čase 06:00 - 14:00 hod.: 1 200 Kč / 1,5 hod.
 • SHK LAPP: 2 000,- Kč / 1,5 hod.
V mimořádných případech a při vysokém počtu pronajímaných hodin (týká se zejména neziskových organizací) může být na základě žádostí stanovena cena dohodou.

V ceně je:

 • 1 šatna včetně sociálního zařízení
 • mokrá úprava ledu
 • osvětlení (v případě potřeby)
 • možnost sportovní instruktáže

Zvláštní upozornění:

 1. V případě, že se kterýkoliv subjekt nedostaví ve smluvený termín, uhradí pronájem ledové plochy v plné výši. Případné změny je nutné oznámit min. 48 hodin před smluveným termínem.
 2. Z důvodu časové návaznosti je nutné dodržovat stanovené časy - nepožadujte jejich prodlužování.
 3. Všichni zúčastnění provozují sportovní činnost na ZS na vlastní nebezpečí.
 4. Subjekt, který nebude mít uhrazenu platbu za pronájem, neobdrží klíče od šatny a nebude vpuštěn na plochu ZS.
 5. Za cenné odložené věci neručíme a každý je povinen řádně uzamknout šatnu!

Ve Zlíně dne 3. května.2017